Avís legal 

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Gim Llavaneres S.L. l’informa que l’accés i ús d’aquesta pàgina web i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa (en endavant el website), així com els serveis o continguts que mitjançant aquest es puguin obtenir, es troben subjectes als termes que es detallen en aquest avís legal, sens prejudici de que l’accés a algun d’aquests serveis o continguts pugui requerir l’acceptació d’unes Condicions Generals, o particulars, addicionals.

Gim Llavaneres S.L. es reserva el dret a efectuar canvis en el website sense fer cap avís previ, amb l’objectiu d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del website o del seu disseny. Els continguts i serveis del website s’actualitzen periòdicament, pel que li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits en el website, així com la revisió del present avís legal.

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el software, els texts, els noms de domini, els signes distintius, així com la informació i els continguts recollits al llarg de tot el website pertanyen a Gim Llavaneres S.L. i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

La seva utilització, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat semblant o anàloga, es prohibeix totalment, tret de que hi hagi una autorització expressa per part de Gim Llavaneres S.L.. L’usuari, únicament i exclusivament, pot fer servir el material que aparegui al website per al seu ús personal i privat, prohibint-se la seva utilització amb finalitats comercials o per a qualsevol altre ús que no sigui el personal i privat.

Gim Llavaneres S.L. és respectuosa amb els drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers. Si considera que aquest website pogués estar violant els seus drets, li agrairem que contacti amb Gim Llavaneres S.L., enviant un correu electrònic a l’adreça gim@gimllavaneres.com, indicant a l’assumpte del correu “Ref. Website”.

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del que preveu la Llei 34/2002, d’onze de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa a l’usuari que la pàgina web corporativa de Gim Llavaneres S.L. es troba allotjada al domini www.gimllavaneres.com, propietat de la societat Gim Llavaneres S.L.

Gim Llavaneres S.L. es una Societat Limitada. La seva seu social es troba a Sant Andreu de Llavaneres, Passeig Mare de Déu de Montserrat, 24, baixos, CP: 08392 amb CIF: B-61.744.900. Gim Llavaneres S.L. és una societat inscrita al registre mercantil de Barcelona TOM 30996, FOLI 0131, FULL 183368.

Gim Llavaneres S.L. és una empresa que gestiona un gimnàs. Per establir una comunicació directa i efectiva amb Gim Llavaneres S.L. pot telefonar al número de telèfon 93 792 77 56 o enviar un correu electrònic a l’adreça gim@gimllavaneres.com indicant a l’assumpte del correu “Ref. Avís Legal”.

LINKS O ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

Gim Llavaneres S.L. ha incorporat al website enllaços a altres pàgines web que considera que poden ser del seu interès. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament el de facilitar-li la cerca d’altres recursos del seu interès mitjançant Internet. Aquestes pàgines web no pertanyen a Gim Llavaneres S.L., i Gim Llavaneres S.L. no fa una revisió dels seus continguts, pel que, Gim Llavaneres S.L. no pot fer-se responsable dels seus continguts, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que es puguin derivar de l’accés o ús de la mateixa. Gim Llavaneres S.L. es mostra plenament respectuosa amb els drets de propietat intel·lectual o industrial que puguin correspondre, a terceres persones, sobre les pàgines web a les que es refereixin els links inserits al website. Per això, si considera que la inclusió d’aquests enllaços al website poguessin estar violant els seus drets, li agrairem que es posi en contacte amb Gim Llavaneres S.L., enviant un correu electrònic a l’adreça gim@gimllavaneres.com indicant a l’assumpte del correu “Ref. Website”.

D’altra banda, amb caràcter general s’autoritza l’enllaç de pàgines web o d’adreces de correu electrònic al website, a excepció d’aquells supòsits en els que expressament Gim Llavaneres S.L. manifesti el contrari. Addicionalment, i en tot cas per entendre com aplicable l’esmentada autorització general, els enllaços hauran de respectar, necessàriament, la següent condició: l’establiment de l’enllaç no suposarà, per sí mateix, cap mena de d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de Gim Llavaneres S.L. de la pàgina que efectua l’enllaç.

No obstant això, en qualsevol moment Gim Llavaneres S.L. podrà retirar l’autorització esmentada en el paràgraf anterior, sense que hagi de fer cap tipus d’al·legació. En tal cas, la pàgina que hagi fet l’enllaç, haurà de procedir a la seva supressió de forma immediata, tan aviat com rebi la notificació de revocació de l’autorització, emesa per Gim Llavaneres S.L.

COOKIES

Per veure la política de cookies del website, l’emplacem a que s’adreci a la secció concreta del website on l’informem de forma més particular sobre les cookies emprades, la seva finalitat, i sobre com pot bloquejar-les

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades personals facilitades pels usuaris mitjançant l’adreça de correu electrònic de contacte, així com en els formularis de contacte del website www.gimllavaneres.com, seran tractades per Gim Llavaneres S.L., amb la finalitat d’atendre i donar curs als comentaris, consultes i suggeriments que els usuaris del website vulguin fer arribar a la organització, així com per rebre comunicacions de novetats i informació comercial de serveis oferts per Gim Llavaneres S.L., en el cas de que l’usuari ho hagi autoritzat expressament. Per exercir els seus drets segons preveu la legislació vigent, adreçant-se a Gim Llavaneres S.L. enviant un correu electrònic a l’adreça gim@gimllavaneres.com, indicant a l’assumpte del correu “Ref. Protecció de Dades”.